torsdag 17. juni 2010

Bispesaken og kirkeforliket.

Kronikk i Adressevisen 11.juni 2010.

I dag(11.juni 2010) skal den såkalte bispesaken opp til endelig behandling og vedtak i Stortinget. Regjeringen gikk for en tid siden inn for at den 12.biskop ikke skal ha boplikt i Trondheim, men at det skal ”legges til rette for en bolig” i stiftsstaden. Dette er kirkens lille trøstepremie i den tapte kampen omkring den ledende biskopens plassering. Biskopen kommer til å havne i Trondheim; staten har bestemt hvor skapet skal stå. Det skal ikke stå i Kirkens hus i Oslo.