mandag 29. mars 2010

Aksept for ulikhet.

(Kronikk i Dagsavisen 24.mars 2010)
Noen mobbes på skolen fordi de er jøder. Kristin Halvorsen har nedsatt en arbeidsgruppe som skal ta tak i problemet og komme med forslag til tiltak. Statsråden skal ha ros for rask reaksjon, men denne og andre tilsvarende saker kan nok ikke løses med raske grep. Dette handler ikke bare om et isolert mobbeproblem, men viser en flik av et mye mer omfattende problem.

Min påstand er at det i det norske samfunnet gjennomgående hersker mangel på respekt og toleranse både for og mellom ulike livssynsgrupper. Og skolen lever ikke et isolert liv, fjernt fra verdens larm. Skolen vil til enhver tid speile de holdninger og verdier som er rådende, enten de representeres av politikere, media eller mannen i gata.

torsdag 11. mars 2010

En kirkelig gjøkunge i Nidaros?

Det foregår for tiden en diskusjon mellom kirken og en del politikere om hvor en eventuell ny ekstrabiskop (ledende biskop) skal holde til. Skal biskopen være stasjonert i Nidaros eller Oslo; knyttet til Nidarosdomen eller til Kirkens hus? Spørsmålet er ikke så uviktig som en skulle tro. Den ledende biskopen skal ha stor myndighet ifølge vedtak på kirkemøtet i fjor.

mandag 8. mars 2010

Du skal være som oss!

De siste ukene er vi nok en gang blitt pepret med tydelige og triste signaler på hvor langt fra idealene om det såkalte flerkulturelle Norge vi befinner oss. Dagbladets oppslag i begynnelsen februar, med tegningen av Muhammad som gris, viste at kunnskapsløsheten omkring religion og religionsrelevante spørsmål fremdeles er pinlig stor i norske media. (Hederlige unntak er Klassekampen, Morgenbladet og Vårt Land.)